Risicobenadering - Fire Safety 

Engineering

Van regelgericht denken naar meer risicogericht denken en handelen.  

Gebouwen worden complexer waardoor de standaardeisen niet passend en wenselijk zijn. Standaardregels kunnen nooit maatwerk zijn en wat volgens de wet voldoende brandveilig is, kan voor een gebouweigenaar niet voldoende zijn - of te veel.

 
Fire Safety Engineering (FSE)

Fire Safety Engineering (FSE) is een risicogerichte aanpak, in plaats van traditioneel regelgericht. In deze benadering wordt brand gezien als een fysisch verschijnsel. Het gedrag van een brand, het gedrag van mensen bij brand en het gedrag van de omgeving van een brand (zoals gebouwen en constructies) vormen daarbij de basis voor het beveiligen van mensen en omgeving tegen de effecten van brand.   

 

Denken in beveiligingsdoelen, scenariodenken, risicoanalyses en simulatiemodellen vormen de basis om tot op maat gesneden brandveiligheids-oplossingen en -voorzieningen te komen. Fire Safety Engineering kan dus voorzien in een verbetering van de uitvoering van brandpreventie, zoals in het geval van het toepassen van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.3).  

 
Gelijkwaardige oplossingen  

Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid af te wijken van de gestelde prestatie-eisen. Hiervoor geldt wel een voorwaarde: met het voorgestelde alternatief moet een gelijkwaardige veiligheid aannemelijk worden gemaakt. Dit biedt mogelijkheden voor slimme invullingen van brandveiligheidsvoorzieningen in bouwplannen. Allround Fire Safety gebruikt verschillende (standaard)methoden om gelijkwaardige veiligheid aannemelijk te maken. Daarnaast is vaak maatwerk vereist voor de passende gelijkwaardige oplossing, omdat elke situatie uniek is.

NEN 6079 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - Risicobenadering’

NEN 6079 beschrijft een bepalingsmethode voor de brandveiligheid van grote compartimenten, maar wel op volledig probabilistische grondslag. Deze methode maakt het mogelijk om maatregelen en voorzieningen die kansen beïnvloeden op ontsteking, doorgroei van een brand of het falen van een brandwand, mee te wegen in het uiteindelijke risico. Wanneer deze kans kleiner is dan de norm die ervoor geldt, dan is de compartimentsgrootte toegestaan.

 

Deze bepalingsmethode is vooral zeer interessant voor gebouwen die veel ruimte op het eigen perceel hebben ten opzichte van de buren of in landelijk gebied. Immers bij grote afstanden is de kans dat de ‘buren’ bedreigd worden erg klein.

 

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Contact

Carlo Giezen 

Telefoon: 0611738280

E-mail: info@allroundfiresafety.nl 

Adres: Kraggeveenstraat 118, 1441 MK te Purmerend

KvK-nummer: 64856690

BTW-nummer: NL002131022B06

© 2020 Allround Fire Safety

  • Allround Fire Safety
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon