Het opstellen van rapportages en berekeningen

Allround Fire Safety heeft de expertise in huis om diverse rapporten en berekeningen voor u te kunnen opstellen. Hieronder ziet u de rapportages die wij kunnen verzorgen. 

NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’

Ter voorkoming van uitbreiding van brand, dient een gebouw te worden ingedeeld in één of meerdere brandcompartimenten. Het Bouwbesluit schrijft voor dat een brandcompartiment maximaal 1.000 m2 (2.500 m2 voor een industriefunctie) groot mag zijn. In veel situaties zijn grotere brandcompartimenten – zonder sprinklerinstallatie – wenselijk.

 

Voor deze grotere brandcompartimenten werd met de Methode ‘Beheersbaarheid van Brand’ (BvB) een gelijkwaardige veiligheid aangetoond. Sinds 1 juni 2015 is deze methode vervangen door NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’.

De rekenmethode NEN 6060 is, zoals bij de Methode BvB, gebaseerd op de aanwezige vuurbelasting. Hiermee kan worden bepaald welke aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden om alsnog een groter brandcompartiment te mogen realiseren. De maatregelen in NEN 6060 tonen aan dat een gelijkwaardige mate van veiligheid wordt gerealiseerd, zoals bedoeld in het Bouwbesluit 2012. Wilt u uw ontwerpplan toetsen aan NEN 6060? Wij informeren u graag vrijblijvend.

Ontruimingsberekeningen (opvang- en doorstroomcapaciteit)  

Eén van de eisen in een bouwwerk is dat er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit aanwezig moet zijn. Dit houdt in dat een éénmaal opgang zijnde groep vluchtende personen niet extreem afgeremd mag worden (doorstroomcapaciteit) en dat de route (bijvoorbeeld trappenhuizen) voldoende capaciteit moeten bezitten om de aanwezige personen rookvrij op te kunnen vangen (opvangcapaciteit).  

 
Ontruimingsberekeningen (ASET/RSET)  

Gedurende een brandsituatie moet voldoende tijd beschikbaar zijn zodat mensen veilig kunnen vluchten. Deze tijd wordt ook wel de ontruimingstijd genoemd. Mensen moeten tijdig een veilige plaats kunnen bereiken. Het gaat er om de beschikbare vluchttijd (ASET), af te zetten tegen de benodigde vluchttijd (RSET). Aspecten die bij het vluchten een rol spelen, zijn de snelheid van de brand- en rookontwikkeling versus de snelheid van mensen in combinatie met de benodigde loopafstand.  

 
Programma van eisen (brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie)  

Een brandmeldinstallatie moet aan een aantal basiseisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2535 en NEN 2575. De omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden niet in de norm omschreven. Afhankelijk van uw situatie kunnen het bevoegd gezag en uw verzekeringsmaatschappij echter aanvullende eisen aan uw brandmeldinstallatie stellen. Deze aanvullende eisen van alle partijen worden vastgelegd in een PvE brandmeldinstallatie.

Contact

Carlo Giezen 

Telefoon: 0611738280

E-mail: info@allroundfiresafety.nl 

Adres: Kraggeveenstraat 118, 1441 MK te Purmerend

KvK-nummer: 64856690

BTW-nummer: NL002131022B06

© 2020 Allround Fire Safety

  • Allround Fire Safety
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon