Onderzoek brandveiligheid in gebouwen

De brandveiligheid van een gebouw hangt af van de bouwkundige staat, het gebruik, de omgeving en de installaties. Om inzicht te krijgen in het specialistische onderdeel van een gebouw is onderzoek nodig. De aanleiding voor inspectie van de brandveiligheid kan erg divers zijn.  

 

Zo is het verstandig wanneer het gebouw wordt verkocht (of aangekocht), om de brandveiligheid van het gebouw goed in kaart te hebben. Dit voorkomt dat de nieuwe eigenaar niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Het aanschrijven van de gemeente of brandweer verplicht de eigenaar om actie te ondernemen     onder dreiging van sancties. De zorgplicht is geen loze kreet maar betekent daadwerkelijk dat men zich niet langer op vergunningen kan beroepen. Men moet zelf kunnen aantonen dat men voldoet aan de eisen.

Brandveiligheidsinspectie (QuickScan)

Het doel van de globale inspectie is het inzichtelijk maken hoe het met de brandveiligheid van het gebouw gesteld is. Bij het inzichtelijk maken, hoort het inventariseren van knelpunten en verbeterpunten. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een korte gebouwinspectie.

 
Brandveiligheidscan (nulmeting)

Het doel van de inspectie is het inzichtelijk maken hoe het met de brandveiligheid van het gebouw gesteld is. Bij het inzichtelijk maken hoort een uitgebreid dossieronderzoek, het inventariseren van knelpunten en verbeterpunten. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van grondige gebouwinspecties.

Second-opinion brandveiligheid

Het belang van een "second-opinion" kan groot zijn. Een beoordeling vanuit kennis van de wettelijke eisen en de praktijk. Allround Fire Safety kan u aangeven of hetgeen u wordt aangeschreven wel een wettelijk draagvlak heeft. Of is de aangeboden offerte wel volledig en niet te duur?

Contact

Carlo Giezen 

Telefoon: 0611738280

E-mail: info@allroundfiresafety.nl 

Adres: Kraggeveenstraat 118, 1441 MK te Purmerend

KvK-nummer: 64856690

BTW-nummer: NL002131022B06

© 2020 Allround Fire Safety

  • Allround Fire Safety
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon