Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012.

Bij meer risicovolle soorten gebruik moet u bovendien een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Of u moet een gebruiksmelding doen bij de    gemeente.

 
Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken

Met de regelhulp Brandveilig gebruik van bouwwerken kunt u nagaan of u voldoet aan de wettelijke eisen     voor het brandveilig gebruik van bouwwerken en eventuele bijbehorende open erven en terreinen.   Voor meer informatie: http://ibm.regelhulpenvoorbedrijven.nl/brandveiligheid.   

Aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen (brandveiligheid)

Is uw gebouwontwerp brandveilig? Kan het de bouwplantoetsen van de gemeente en brandweer doorstaan? Al in de fase van het voorlopig ontwerp speelt brandveiligheid een rol. Dan al ontstaan kansen voor verantwoorde, slimme ontwerpoplossingen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot gelijkwaardige veiligheid te onderzoeken.

 

 
Aanvragen omgevingsvergunning, activiteit gebruik en meldingen brandveilig gebruik  

Voldoet een gebouw niet aan de gestelde eisen van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. Allround Fire Safety adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt u bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning of melding.    Tegelijkertijd fungeert Allround Fire Safety als intermediair tussen u, de gemeente en/of brandweer

Het toetsen en beoordelen van aanvragen en meldingen

 

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Allround Fire Safety verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Kamer van Koophandelnummer;
- BTW-nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@allroundfiresafety.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Allround Fire Safety verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

  voeren;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we gegevens bewaren

Allround Fire Safety zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 12 maanden.

Delen met anderen

Allround Fire Safety verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Allround Fire Safety blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

In kaart brengen websitebezoek

Allround Fire Safety gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@allroundfiresafety.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Allround Fire Safety zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Allround Fire Safety neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@allroundfiresafety.nl. 

 

Allround Fire Safety heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
- Wachtwoorden in hardware en softwareprogramma’s;
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
- Beveiligde netwerkverbinding op vaste werkomgeving;
- VPN-software, voor veilig internetten op openbare wifi-netwerken.

Contact

Carlo Giezen 

Telefoon: 0611738280

E-mail: info@allroundfiresafety.nl 

Adres: Kraggeveenstraat 118, 1441 MK te Purmerend

KvK-nummer: 64856690

BTW-nummer: NL002131022B06

© 2020 Allround Fire Safety

  • Allround Fire Safety
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon