Om een gebouw of ander bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u een aantal maatregelen nemen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012.

Bij meer risicovolle soorten gebruik moet u bovendien een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Of u moet een gebruiksmelding doen bij de    gemeente.

 
Regelhulp brandveilig gebruik van bouwwerken

Met de regelhulp Brandveilig gebruik van bouwwerken kunt u nagaan of u voldoet aan de wettelijke eisen     voor het brandveilig gebruik van bouwwerken en eventuele bijbehorende open erven en terreinen.   Voor meer informatie: http://ibm.regelhulpenvoorbedrijven.nl/brandveiligheid.   

Aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen (brandveiligheid)

Is uw gebouwontwerp brandveilig? Kan het de bouwplantoetsen van de gemeente en brandweer doorstaan? Al in de fase van het voorlopig ontwerp speelt brandveiligheid een rol. Dan al ontstaan kansen voor verantwoorde, slimme ontwerpoplossingen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot gelijkwaardige veiligheid te onderzoeken.

 

 
Aanvragen omgevingsvergunning, activiteit gebruik en meldingen brandveilig gebruik  

Voldoet een gebouw niet aan de gestelde eisen van brandveiligheid, dan krijgt de gebruiker doorgaans een bepaalde termijn om onveilige zaken aan te passen. Allround Fire Safety adviseert u over de noodzakelijke aanpassingen en begeleidt u bij het traject van aanvraag tot verlenen van de vergunning of melding.    Tegelijkertijd fungeert Allround Fire Safety als intermediair tussen u, de gemeente en/of brandweer

Het toetsen en beoordelen van aanvragen en meldingen

 

Disclaimer

Adviesbureau Allround Fire Safety (Kamer van Koophandel 64856690), hierna te noemen: ‘Allround Fire Safety’, verleent u hierbij toegang tot haar corporate website, allroundfiresafety.nl, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Allround Fire Safety en derden zijn aangeleverd.

Allround Fire Safety behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Allround Fire Safety.

 
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Allround Fire Safety. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Allround Fire Safety, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Contact

Carlo Giezen 

Telefoon: 0611738280

E-mail: info@allroundfiresafety.nl 

Adres: Kraggeveenstraat 118, 1441 MK te Purmerend

KvK-nummer: 64856690

BTW-nummer: NL002131022B06

© 2020 Allround Fire Safety

  • Allround Fire Safety
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon